پایان نامه بررسی سنجش تاثیر سفارشی سازی خدمات بر کیفیت ادراک شده مشتریان شعب بانک ملی شهرستان لنگرود

– ضررورت و اهمیت تحقیق علیرغم اجماع بر روی اهمیت مسأله‌ی سفارشی سازی، هنوز درباره ی نحوه‌ی پیاده‌سازی سفارشی سازی و واقعیت آن اختلاف‌نظر وجود دارد و از حیث دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. می‌توان چنین دریافت که مصرف کنندگان خدمات شخصی شده را نسبت به خدمات عمومی …

پایان نامه بررسی اثر شخصیت خرده فروش بر کیفیت ادراک شده از خرده فروش

– اهمیت تحقیق اهمیت تحقیق حاضر را می توان از دو جنبه مورد بحث قرار داد:ابتدا اینکه نتیجه مرور ادبیات پیشین نشان می دهد تحقیقات صورت گرفته در خصوص رابطه بین شخصیت خرده فروش و وفاداری مشتریان به خرده فروش اندک اند (برای مثال می توان به تحقیق داس (۲۰۱۳)  …

پایان نامه اثر کیفیت ادراک شده از خرده فروش بر وفاداری مشتری به خرده فروش

-۱-۲- بنیان‌های نظری سازنده‌ی مفهوم شخصیت نام تجاری به طور کلی، مفهوم شخصیت نام تجاری حول سه مفهوم و پایه‌ی بنیادین شامل مفهوم شخصیت، خویشتن مصرف‌کننده، و تناسب و تجانس میان شخصیت نام تجاری و خویشتن مشتری شکل گرفته است. در ادامه به تشریح هر یک از این مفاهیم پرداخته …

پایان نامه اثر کیفیت ادراک شده از خرده فروش بر تمایل به خرید مصرف کننده

-۱-۲-۳- مفهوم تجانس نام تجاری- خویشتن مصرف‌کننده وقتی درخواست برای مصرف یک محصول با نام تجاری که شخصیتی به آن منتسب است مطرح می‌شود، ناگزیر مصرف‌کنندگان درگیر این پرسش می‌شوند که آیا هویت آن نام تجاری با تصویری که مشتریان از خویشتن خویش دارند متناسب است یا خیر. این فرایند …

پایان نامه جدید : سنجش رابطه کیفیت ادراک شده مقصد گردشگری با ارزش ویژه برند دراستان گیلان-رشته مدیریت

مقدمه با وجودی که تحقیقات زیادی در زمینه ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و محصول انجام گرفته است اما به ارزش ویژه برند بر مقصد گردشگری از دید گردشگران که یکی از ارکان مهم صنعت گردشگری است توجه کمی شده است. در چند دهه گذشته، موضوع برند سازی برای …

پایان نامه تعیین رابطه سفارشی¬سازی خدمات و کیفیت ادراک شده در بانک¬های صادرات استان گیلان

) رابطه وفاداری مشتریان  با رضایت و سودآوری بررسی تأثیر رضایت بر وفاداری از مهم­ترین موضوعات مطالعات سال­های اخیر بوده است. برخی از مطالعات نشان داده­اند که یک ارتباط مستقیمی میان رضایت مشتریان و وفاداری آن­ها وجود دارد. مشتریانی که راضی شوند وفادار خواهند ماند و مشتریانی که ناراضی هستند …

رشته مدیریت: پایان نامه سنجش میزان مولفه¬های کیفیت ادراک شده در بانک¬های صادرات استان گیلان- دانلود متن کامل

مزایای حاصل از وفاداری مشتریان مشتریان وفادار اثرات مثبت و منافع زیادی برای سازمان­ها به دنبال دارند که مهم­ترین آن­ها عبارتند از (مخدومی جوان- کفاشی؛1391): کاهش هزینه­های جذب مشتریان جدید کاهش حساسیت مشتریان نسبت به تغییرات قیمت­ها منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتری عملکرد مثبت از طریق افزایش قدرت …

پایان نامه اثر کیفیت ادراک شده از خرده فروش بر تمایل به خرید مصرف کننده- پایان تامه ایران داک

-1-2-3- مفهوم تجانس نام تجاری- خویشتن مصرف‌کننده وقتی درخواست برای مصرف یک محصول با نام تجاری که شخصیتی به آن منتسب است مطرح می‌شود، ناگزیر مصرف‌کنندگان درگیر این پرسش می‌شوند که آیا هویت آن نام تجاری با تصویری که مشتریان از خویشتن خویش دارند متناسب است یا خیر. این فرایند …

پایان نامه اثر کیفیت ادراک شده از خرده فروش بر وفاداری مشتری به خرده فروش- فایل کامل

-1-2- بنیان‌های نظری سازنده‌ی مفهوم شخصیت نام تجاری به طور کلی، مفهوم شخصیت نام تجاری حول سه مفهوم و پایه‌ی بنیادین شامل مفهوم شخصیت، خویشتن مصرف‌کننده، و تناسب و تجانس میان شخصیت نام تجاری و خویشتن مشتری شکل گرفته است. در ادامه به تشریح هر یک از این مفاهیم پرداخته …

متن کامل : پایان نامه بررسی اثر شخصیت خرده فروش بر کیفیت ادراک شده از خرده فروش-رشته مدیریت

– اهمیت تحقیق اهمیت تحقیق حاضر را می توان از دو جنبه مورد بحث قرار داد: ابتدا اینکه نتیجه مرور ادبیات پیشین نشان می دهد تحقیقات صورت گرفته در خصوص رابطه بین شخصیت خرده فروش و وفاداری مشتریان به خرده فروش اندک اند (برای مثال می توان به تحقیق داس …

رشته مدیریت: پایان نامه بررسی سنجش تاثیر سفارشی سازی خدمات بر کیفیت ادراک شده مشتریان شعب بانک ملی شهرستان لنگرود

-3- ضررورت و اهمیت تحقیق علیرغم اجماع بر روی اهمیت مسأله‌ی سفارشی سازی، هنوز درباره ی نحوه‌ی پیاده‌سازی سفارشی سازی و واقعیت آن اختلاف‌نظر وجود دارد و از حیث دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. می‌توان چنین دریافت که مصرف کنندگان خدمات شخصی شده را نسبت به خدمات عمومی …

متن کامل : پایان نامه بررسی کیفیت خدمات بر روی ارزش ادراک شده مشتریان بانک مسکن- فروش متن کامل

. کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان 2-2-1. خدمت خدمت یک واژه پیچیده است. این واژه دارای معانی مختلفی است و طیفی از خدمات شخصی تا خدمت به عنوان یک محصول را در بر می گیرد. خدمت فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند، …

تحقیق درمورد کیفیت دلبستگی

53 40، 46، 48، 51نمرات سؤالات 1 تا 53 نمرۀ کل ازخودبیگانگی روانی را به دست میدهد.پایایی پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانیدر این پژوهش، جهت بررسی پایایی پرسشنامه، آزمون روی بخشی از جامعه شامل 30 نفر از دانشآموزان سال سوم دبیرستان در شهر فسا اجرا شد. نتایج در جدول 3-4. ضریب پایایی …

پایان نامه درباره بیماران دیابتی/حمایت اجتماعی ادراک شده

حمایت اجتماعی ادراک شده حمایت اجتماعی به امکاناتی که دیگران برای فرد فراهم می­کنند تعریف شده است. هم­چنین این مفهوم به عنوان معرفتی که باعث می­شود فردی باور کند که مورد احترام و علاقه دیگران بوده، عنصری ارزشمند و دارای شأن به شمار آمده و به  یک شبکه اجتماعی روابط …

پایان نامه کیفیت خدمات درمانی|مدل چندمرحله ای ارزش خدمات

مدل چند مرحله ای کیفیت و ارزش خدمات[1]: مدل چند مرحله ای کیفیت و ارزش خدمات نشان داده شده در نمودار 2-13 پیشنهاد می دهد که نیازهای شخصی، ارتباط حرف- دهان، ارتباطات و تجربیات گذشته روی انتظارات مشتری اثر می گذارد (Bolton and Drew, 1991). این مدل همچنین نشان می …