پایان نامه ارشد:تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق

  موضوع :  بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه پایان نامه ارشد : سپرده های مدت دار: قانون عملیات بدون ربا در تبصره ماده ۳ می گوید. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آن وکیل است. در امور مشارکت، مضاربه، …

پایان نامه وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن تعریف فقهی عقد مغارسه همانگونه که در مقدمه اشاره گردید ، در میان فقهای شیعه ، همواره این اختلاف نظر وجود داشته است که آیا براى مشروعیت یک قرارداد باید در شرع نص خاصى در مورد آن …

دانلود پایان نامه عقد مغارسه و باغبانی

پایان نامه بررسی عقد مغارسه و باغبانی کلیات در ابتدای این نوشتار برخی از مفاهیم اولیه و واژگان کلیدی که در این تحقیق کاربرد بیشتری دارند را به صورت مختصر توضیح داده و سپس به مباحث اصلی تحقیق پرداخته خواهد شد .برخی از حقوقدانان از جمله دکتر جعفری لنگرودی معتقد هستند …

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی