پایان نامه جدید : 
پایان نامه ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی- خرید متن کامل

پایان نامه جدید : پایان نامه ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی- خرید متن کامل

متن کامل در سایت baharfile.com     چکیده موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال …