مهر ۱, ۱۳۹۹

پایان نامه حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق : واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق

  موضوع :  بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد :   فهرست مطالبعنوان                                                                                             صفحهچکیده……………………………………….. 1کلیات……………………………………….. 2مقدمه……………………………………….. …