پایان نامه جدید : 
پایان نامه  بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل

پایان نامه جدید : پایان نامه بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل

متن کامل در سایت baharfile.com   انواع جنایت جنایت به استناد قانون مجازات اسلامی، به اعتبارهای مختلف دارای انواعی است : به اعتبار رکن معنوی، به موجب ماده 289« جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است، ( انسان زنده ). همین …

دانلود پایان نامه درباره نقش توبه در سقوط مجازات

دانلود پایان نامه درباره نقش توبه در سقوط مجازات

  موضوع :  نقش توبه در سقوط مجازات پایان نامه ارشد :   جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی یکی از اهداف مجازات در نظام های کیفری، اصلاح مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح …

دانلود پایان نامه بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درآمریکا

دانلود پایان نامه بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درآمریکا

  موضوع :  بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا پایان نامه ارشد : . تعریف حقوقی در اصطلاح حقوقی زمانی است که «شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند …

دانلود پایان نامه با عنوان مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران

دانلود پایان نامه با عنوان مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران

  موضوع :  مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران  پایان نامه ارشد :    – ایراد افتراء: افتراء در اصطلاح حقوقى، عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکى از طرق مذکور در …

ارائه راهکارهای لازم برای رعایت حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری  ایران -دانلود پایان نامه ارشد رشته  …

ارائه راهکارهای لازم برای رعایت حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری ایران -دانلود پایان نامه ارشد رشته …

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ماده 2 قانون مجازات اسلامی بیان کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است. این اصل در اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصول 36، 37، …

دانلود پایان نامه ارشد:تعیین وظایف بازپرس و دادستان در رابطه با جمع اوری ادله

دانلود پایان نامه ارشد:تعیین وظایف بازپرس و دادستان در رابطه با جمع اوری ادله

  موضوع :  اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد : امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی معنای اصطلاحی امحاء، منطبق به معنای لغوی آن است، بنابراین، صرف امحای یک شیء یا شخص باعث صورت گرفته شدن عملی مجرمانه نمی­شود، …

وظایف بازپرس و دادستان در رابطه با جمع اوری ادله-دانلود پایان نامه

وظایف بازپرس و دادستان در رابطه با جمع اوری ادله-دانلود پایان نامه

  موضوع :  اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد : اخفای جاسوسان: از جمله­ی جرایم علیه امنیت، آن است که فرد بدون آن که خود جاسوسی کند، جاسویان دشمن را مخفی کرده و درنتیجه موجب تسهیل کار آنها و دستگیر نشدن …

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

  موضوع :   بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض پایان نامه ارشد :   چکیده جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و …

تاثیر روشن نمودن ابعاد فقهی و حقوقی عفو-پایان نامه ارشد حقوق

تاثیر روشن نمودن ابعاد فقهی و حقوقی عفو-پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب پایان نامه ارشد :   : مبانی عفو در حقوق اسلام بدیهی است که اجرای کیفر، تنها راه مبارزه با جرایم و اصلاح مجرمان نیست؛ چرا که انسان­ها از لحاظ ساختمان جسمی و …

مبانی تروریسم درسیاست کیفری ایران و جرم انگاری آن در قالب محاربه-پایان نامه ارشد حقوق

مبانی تروریسم درسیاست کیفری ایران و جرم انگاری آن در قالب محاربه-پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :   مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی پایان نامه ارشد :   – مفهوم تروریسم و انواع آن 1-2-1- تعریف تروریسم ارائه تعریف دقیق از تروریسم کار بسیار دشواری است، چرا که این واژه برای گروه‌های مختلف معانی گوناگون دارد. در حالی که هرگونه موضع‌گیری در گرو …

دانلود پایان نامه با عنوان وسعت اثر جرم در افساد فی  …

دانلود پایان نامه با عنوان وسعت اثر جرم در افساد فی …

  موضوع :  وسعت اثر جرم در افساد فی الارض پایان نامه ارشد :   ماده 504 ق.م.ا. مصوب 1375 مقرر می داشت :هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان ، فرار ، تسلیم یا عدم اجرای وظایف …

تاثیر چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن -پایان نامه  حقوق

تاثیر چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن -پایان نامه حقوق

  موضوع :  ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی پایان نامه ارشد : مفهوم اصطلاحی قصاص: معنای اصطلاحی قصاص[1] نیز به معنای لغوی آن نزدیک است یعنی ولی دم یا  مجنی علیه از مجرم تبعیت می کند و همان کاری را که انجام …

پایان نامه حقوق:شناسایی ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

پایان نامه حقوق:شناسایی ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

  موضوع :  ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی پایان نامه ارشد : در منشور حمورابی[1] : به دنبال تحولات و تغییراتی بنیادی در ساختار نظام جامعه و توسعه مناسبات اجتماعی، چگونه واکنش در مقابل جرم قتل نیز تحت تاثیر ضرورتهای جدید قرار …

دانلود پایان نامه با عنوان ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه با عنوان ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

  موضوع :  ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی پایان نامه ارشد : : در شریعت اسلام: اسلام برخلاف آیین یهود و مسیحیت یه حد وسط را انتخاب کرده است یعنی بطور کلی قصاص را الغاء کرده است و نه آن را منحصر …

بررسی ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-پایان نامه ارشد حقوق

بررسی ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی پایان نامه ارشد : : نارسایی های شکلی در این مبحث سعی شده است تا مهم ترین عواملی که سبب بروز نارسایی های شکلی در مقررات کتاب حدود شده اند را تبیین نماییم. در …