مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان-پایان نامه ارشد

مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان-پایان نامه ارشد

  موضوع :  آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان پایان نامه ارشد :   اهداف تحقیق 1- آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان 2- آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه در این تحقیق برآنیم تا به بررسی جایگاه دادستان …

تعیین ضرورت اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

تعیین ضرورت اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه پایان نامه ارشد :   1-1.    معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت ماده ی 54 قانون آیین دادرسی کیفری، محل وقوع جرم را به عنوان ملاک و معیار صلاحیت دادگاه مرجع رسیدگی بیان می نماید ودر …

تعیین جایگاه حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی  -دانلود پایان نامه ارشد حقوق

تعیین جایگاه حقوق دفاعی متهم و حق سکوت در نظام کیفری و اسناد بین المللی -دانلود پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   تاریخچه حق سکوت متهم :   قدیمی ترین موضوعات مورد بحث در حقوق کیفری ایرن و اصول محاکمات جزایی ،حقوق دفاعی متهم بوده است حق سکوت مهمترین حقوق دفاعی متهم بوده است از نظر …

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   سوالات تحقیق 1-جایگاه حقوق دفاعی متهم و از جمله حق سکوت در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای چیست؟ 2-راهکارهای لازم برای رعایت هر چه بیشتر حقوق دفاعی …

بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری-دانلود پایان نامه ارشد

بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری-دانلود پایان نامه ارشد

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   مقدمه متهم از جهت اینکه جرم او ثابت نشده و در مظان اتهام قرار دارد از حقوقی برخوردار است که ریشه در قوانین مدون دولت ها و جدال سلیم انسان ها دارد. لذا فرض …

مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری

مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری

  موضوع :  مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری پایان نامه ارشد :   چکیده رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به …

اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

  موضوع :  اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد :   … فهرست مطالب   فهرست مطالب. 2 چکیده. 6 الف- بیان مسأله اساسی تحقیق:. 7 ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:. 10 ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:. 11 و …

ارزیابی نقاط قوت و ضعف قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه جدید-پایان نامه ارشد

ارزیابی نقاط قوت و ضعف قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه جدید-پایان نامه ارشد

  موضوع :   تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پایان نامه ارشد :   مفهوم اصطلاحی در اصطلاح حقوقی، وکیل یعنی، کسی که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور انجام امری  است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، …

بررسی ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-پایان نامه ارشد حقوق

بررسی ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی پایان نامه ارشد : : نارسایی های شکلی در این مبحث سعی شده است تا مهم ترین عواملی که سبب بروز نارسایی های شکلی در مقررات کتاب حدود شده اند را تبیین نماییم. در …

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

  موضوع :  ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی پایان نامه ارشد :   چکیده در ابتدا تعریفی از قصاص را مرطح می کنیم: « قصاص از نظر لغوی یعنی دنباله روی و پیگیری نمودن اثر چیزی است و در معنی اصطلاحی پیگیری …

پایان نامه ارشد:شناسایی جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

پایان نامه ارشد:شناسایی جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

  موضوع :  جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران پایان نامه ارشد :   بند دوم) وجود تناسب بین اتهام و کیفیت مداخله در حریم خصوصی دررویه قضایی نیز شاهد هستیم که حفظ حریم خصوصی افراد، منبعث از مبانی شرعی و فقهی، مورد توجه …

دانلود پایان نامه بررسی پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد

دانلود پایان نامه بررسی پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد

  موضوع :  جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران پایان نامه ارشد :   چکیده هرجا سخن از نقض اساسی‏ترین ارزش‏های اجتماعی مطرح باشد، سخن از قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری نیز به میان خواهد آمد. مواد پراکنده در این دو قانون، حکایت …

تعیین پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد-پایان نامه

تعیین پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد-پایان نامه

  موضوع :  جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران پایان نامه ارشد :   اهداف و روش تحقیق در نگارش تحقیق حاضر، اهداف متعددی مدّ نظر بوده است، مهمترین آن اهداف عبارتند از: الف: تعریف و تبیین مفهوم «حریم خصوصی» در قانون آیین دادرسی …

پایان نامه با موضوع نقش جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

پایان نامه با موضوع نقش جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

  موضوع :  جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران پایان نامه ارشد :   مبحث دوم: شرایط جواز مداخله در حریم خصوصی شناسایی حریم خصوصی نباید این توهم را ایجاد کند که به هیچ وجه نمی توان به حریم خصوصی وارد شد. در حقوق …

پایان نامه حقوق:ارائه جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

پایان نامه حقوق:ارائه جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

  موضوع :  جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران پایان نامه ارشد :   گفتار نخست: لزوم مطابقت مداخله با قانون امـروزه با توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع بشری، تدوین قوانین مناسب برای حمایت حقوقی و قضایی از خلوت و حریم …