دانلود پایان نامه حقوق:بررسی پیامدهای زیست محیطی توسط کشورها

  موضوع :  تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل پایان نامه ارشد :   نظریه خطر با توجه به فقدان رکن اجرایی موثر در حقوق بین‌الملل و با عنایت به اراده کشورها در پذیرش اصل «عدم مداخله» دیگر نمی‌توان نظریه کلاسیک خطا را در حقوق بین‌الملل، مانند حقوق […]

Read More

پایان نامه بررسی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسط کشورها

  موضوع :  تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل پایان نامه ارشد :   ایرادات وارد بر نظریه خطا یا تقصیر نظریه خطا و نتایج حاصل از آن مورد انتقاد طرفداران مکتب تحققی حقوق بین‌الملل قرار گرفته و طرح در حقوق بین‌الملل بی‌ارزش دانسته شده است. به ویژه […]

Read More

تعیین پیامدهای زیست محیطی توسط کشورها-پایان نامه کارشناسی ارشد

  موضوع :  تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل پایان نامه ارشد :   مبانی مسئولیت بین‌المللی این که تحت چه شرایطی فاعل یک عمل زیان‌آور باید خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل خود را جبران کند، مسئله‌ای است که به مبنای مسئولیت در نظام حقوقی ذیربط […]

Read More

تعیین مسئولیت حقوقی دولت ها در پیشگیری از آلودگی محیط زیست و جبران خسارات وارده-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

  موضوع :  تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل پایان نامه ارشد :   اصل محدودیت در اعمال حقوق (اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین) در مراجع بین‌الملل آرای داوری (1-3-1-2) قصیه تریل اسلمتر بی‌تردید قضیه مشهور کارخانه تریل بین ایالات متحده امریکا و کانادا اولین گام تعیین […]

Read More

دانلود پایان نامه با عنوان تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل

  موضوع :  تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل پایان نامه ارشد :   اعلامیه ریو 1992 اعلامیه ریو ضمن تائید مفاد اعلامیه استکهلم، در اصل 2 خود استفاده غیر زیان‌بار از سرزمین را پیش‌بینی می‌کند. این اصل در واقع همان اصل 21 مندرج در اعلامیه استکهلم است […]

Read More

دانلود پایان نامه حقوق:آگاهی بخشی به قضات قضایی کشور در رسیدگی به پرونده های داخلی …

  موضوع :  نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل پایان نامه ارشد :    ویژگی‌های کنوانسیون کنوانسیون میراث جهانی از جمله نخستین معاهدات حفاظت از محیط زیست و سندی است جلوتر از زمان خود. در واقع مهم‌ترین ویژگی این کنوانسیون را برقراری ارتباط میان […]

Read More

مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی»-پایان نامه ارشد

  موضوع :  مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی»  پایان نامه ارشد :   بیان مسئله در حقوق بین­الملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحت­تأثیر امکان توسل به زور از سوی دولت­ها بود. از اواسط قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین­الملل […]

Read More

تعیین مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت-دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

  موضوع :  مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی پایان نامه ارشد : . شرایط تحقق مسئولیت بین المللی هنگامی برای یک دولت مسئولیت بوجود می آید که این دولت با  فعل و ترک فعل خود تعهداتش را براساس هر قاعده ای از حقوق بین الملل نقض کند […]

Read More

بررسی مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی-دانلود پایان نامه حقوق

  موضوع :  مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی پایان نامه ارشد : . ضرورت تحقیق مسیر توسعه قواعد مسئولیت بین المللی با توجه به توسعه ارتباطات بین دولتها متفاوت از مسیر توسعه دیگر قواعد آن نبوده و نیست تا زمانهای اخیر قواعد مسئولیت بین المللی حالتی غیرمدون […]

Read More

دانلود پایان نامه حقوق:دادگاه صلاحیت دار در صورت تعدد دادگاه صالح

  موضوع :  صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی پایان نامه ارشد :   1-4-2 ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برخلاف دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا که صلاحیت موازی دادگاه بین المللی با محاکم ملی را به نفع برتری دادگاه بین […]

Read More