فایل حقوقی :
پایان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی- پایان نامه ایرانداک

فایل حقوقی : پایان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی- پایان نامه ایرانداک

چکیده موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می‏یابد، ممکن است در شرایط …

دانلود پایان نامه بررسی وظایف بازپرس و دادستان در رابطه با جمع اوری ادله

دانلود پایان نامه بررسی وظایف بازپرس و دادستان در رابطه با جمع اوری ادله

  موضوع :  اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد : اخفای زندانی ماده­ی 553 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات بیان می­دارد: «هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و …

پایان نامه ارشد:بررسی وظایف بازپرس و دادستان در رابطه با جمع اوری ادله

پایان نامه ارشد:بررسی وظایف بازپرس و دادستان در رابطه با جمع اوری ادله

  موضوع :  اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد : – اخفای جسد در قانون مجازات اسلامی  2 ماده به بحث از اخفای جسد می­پردازد. مطابق ماده­ی 635 قانون مجازات اسلامی: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه­ای …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق:اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق:اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

  موضوع :  اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد : –  شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها : در رابطه با روش های گرد آوری اطلاعات باید گفت که در …

دانلود پایان نامه بررسی اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه بررسی اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

  موضوع :  اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد : روش شناسی تحقیق: الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک): …

اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

  موضوع :  اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد :   … فهرست مطالب   فهرست مطالب. 2 چکیده. 6 الف- بیان مسأله اساسی تحقیق:. 7 ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:. 10 ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:. 11 و …

بررسی واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق-پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق-پایان نامه کارشناسی ارشد

  موضوع :  بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد :   مفهوم گواهی گواهی ( شهادت ) به مفهوم اعم ، اخبار ( خبر دادن ) فرد نزد مرجع قضاوتی از دیده‌ها یا شنیده‌ها یا سایر آگاهی‌هایی است که به صورت …

تعیین واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق-پایان نامه

تعیین واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق-پایان نامه

  موضوع :  بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد :   تعریف شهادت از منظرفقه فقها و حقوقدانان برای شهادت تعاریف متعددی بیان کرده‌اند . در کتاب جواهر الکلام آمده است « شهادت لغتا به معنای حضور است و یا علمی …

واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق-دانلود پایان نامه

واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق-دانلود پایان نامه

  موضوع :  بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد :   مبانی فقهی شهادت شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در حقوق اسلامی است . قرآن به عنوان معتبرترین کتاب آسمانی و یگانه سند مکتوب راهنمای زندگی بشر که به دور …

پایان نامه ارشد :مطالعه تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

پایان نامه ارشد :مطالعه تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

  موضوع :  بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد :   شهادت در آیات قرآنآیه 135 سوره مبارکه نسا* یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله و لو علی انفسکم او الوالدین و الا قربین ان لکن غنیاً او …

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

  موضوع :  بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد :   6 تعارض دو بینههرگاه نسبت به امری اعم از موضوع مالی و غیر آن دو بینه اقامه شود که با یکدیگر ناسازگار باشند و جمع بین هر دو و رفع …

جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران- پایان نامه ارشد

جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران- پایان نامه ارشد

  موضوع :  بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد :   شهادت غیر قابل قبول1-شهادت شریک به نفع شریک دیگر در مالی که میان آنها مشترک است2-شهادت وصی نسبت به متعلق وصیت3-شهادت طلبکاران به نفع مفلس ( یعنی بدهکاری که به …

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

  موضوع :  بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد :   چکیده:از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ی‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا …

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم‌شناسی:بررسی حقوق کیفری ایران در پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم‌شناسی:بررسی حقوق کیفری ایران در پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری

  موضوع :   حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی پایان نامه ارشد :   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                   صفحه                                                                                                                          مقدمه ……..1 فصل اول:کلیات1-1- بیان مسئله 51-2- ضرورت انجام تحقیق 81-3- اهداف تحقیق 81-4- سؤالات تحقیق 81-5- فرضیه‌های تحقیق 91-6- پیشینۀ پژوهش 91-7- تعریف …

بررسی حقوق کیفری ایران در پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری-پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی حقوق کیفری ایران در پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری-پایان نامه کارشناسی ارشد

  موضوع :   حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی پایان نامه ارشد :   – بیان مسئلهبا توجه به رشد روز افزون دانش بشری در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین درگیر شدن هرچه بیشتر جوامع به استفاده از این ابزارها …