پایان نامه ریسک اعتباری

پایان نامه تاثیر نقدینگی به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی

هدف مدیریت حداکثر ساختن ثروت سهامداران بانک است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که به آن نرخ بازده ارزش ویژه نیز گفته می‌شود بهترین معیار… مطالعه بیشتر »پایان نامه تاثیر نقدینگی به عنوان عامل درونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی

پایان نامه بررسی عوامل داخلی موثربر سود آوری شعب بانک کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازگانی گرایش مالی عنوان : بررسی عوامل داخلی موثربر سود آوری شعب بانک… مطالعه بیشتر »پایان نامه بررسی عوامل داخلی موثربر سود آوری شعب بانک کشاورزی

پایان نامه تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی ایران و ارائه الگویی برای آن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده علوم انسانی پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی عنوان : تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی… مطالعه بیشتر »پایان نامه تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی ایران و ارائه الگویی برای آن

پایان نامه طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی براساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده علوم انسانی پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت عنوان : طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی براساس ریسک… مطالعه بیشتر »پایان نامه طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی براساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی