پایان نامه مدیریت ریسک

پایان نامه بررسی طراحی سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک ملت

  موضوع :  بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان پایان نامه ارشد… مطالعه بیشتر »پایان نامه بررسی طراحی سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک ملت

پایان نامه شناسایی منشا های ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده علوم انسانی پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی عنوان : شناسایی منشا های ریسک و مدیریت… مطالعه بیشتر »پایان نامه شناسایی منشا های ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران

پایان نامه ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی عنوان :  ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با… مطالعه بیشتر »پایان نامه ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی