، فضا،، ،

عناصر و اجزای فضا، به طوری که افراد به تدریج از فضاهای باز از فضاهای خصوصی تر وارد فضاهای عمومی شوند، موجب ایجاد امنیت در محیط می شود.
۴)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعقانون مجازات، تعدد جرم، تکرار جرم، ارتکاب جرم

دیدگاهتان را بنویسید