منبع پایان نامه ارشد با موضوع تستوسترون، رفتار پرخاشگرانه، اختلال سلوک، ورزشکاران

آن گونه که باید نیست و مانع یا اختلال یا انتقاد ناموجه وجود دارد،خشم طغیان می نماید (16). تئوریهای متعددی در مورد علت بروز خشونت در انسان مطرح شده است وعواملی مانند غریزه ، علل... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، قانون مجازات، ارتکاب جرم، معاونت در جرم

کرده است، عدم تعیین میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم است. ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات مهمترین مبنای چنین انتقاداتی را تشکیل می داد.زیرا تشدید مجازات علی الاصول به... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تعدد جرم، قانون مجازات

اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم ” تعیین مجازات جرائم متعدد در نظام کیفری کشور ما از مسائل پیچیده و لاینحلی است که میدان را برای جولان عقاید گوناگون و نقد اهل تحقیق هم... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم، عدم امکان اجرا

باشد. “ مطابق تعریف فوق نکات زیر حائز اهمیت است : 1- عبارت ” قانونا ً مسئول باشند یا غیر مسئول ” نشان می دهد که مقررات این قانون مجانین و اطفال را هم شامل می شود.2- مطابق این... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، تعدد جرم، قانون مجازات، ارتکاب جرم

اعتبار مجازات های متعدد، جرائم متعددی واقع شده است.”30 ج – تقسیمبندی تعدد به تعدد عام و خاص” در معنای عام یعنی جرائم متعددی از ناحیه کسی تحقق یافته باشد. این تعریف از دو جهت... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، تعدد جرم، تکرار جرم، ارتکاب جرم

، مستقیماً از ناحیه مقنن تشدید می شود.3- چنانچه دادگاه مجازات جرمی را به استناد کیفیات مشدده افزایش دهد، باید در حکم تصریح نماید.4- قاضی در مقام تشدید مجازات اصولا ً صلاحیت افزایش یا... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تعدد جرم، تکرار جرم، حقوق جزا، قانون مجازات

50 بخش دوم: اشکالات و نارسایی های مقررات سابق و ارزیابی مقررات قانون جدید 52فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق 53مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم 53گفتار اول... متن کامل

Read More

پایان نامه رایگان درباره ، قسمتی، نمی‌برد،، .154

شد. درا ینجا لازم است چند نکته را یاد‌آوری نماییم که: اگر مهریه حال نباشد (موجل و قسطی باشد)، حق حبس برای زن به وجود نخواهد آمد. ولی اگر زن حق حبس داشته باشد، پرداخت قسمتی از مهر نیز این... متن کامل

Read More

پایان نامه رایگان درباره طلاق بائن، نفقه زوجه، فسخ نکاح، عقد نکاح

سفر ببرد باید خرج او را بدهد128 .طبیعت حق زن برنفقه :مقصود از طبیعت یا ماهیت حق زن برنفقه آن است که آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او (زوجه) می دهد مالک می شود یا فقط اذن انتفاع در... متن کامل

Read More

پایان نامه رایگان درباره نفقه زوجه، زمان گذشته

رجوع کند”.نفقه زوجه بر عهده زوج دین است نه نفقه اقارب زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس... متن کامل

Read More