اختلال شخصیت مرزی-خرید فایل

نظامی اجباری از طریق کالبدشکافی روان‌شناختی مشاهده شد که در 16 مورد اختلال شخصیت شیزوتید (2/37 درصد) و در 10 مورد (3/23 درصد) اختلال شخصیت خودشیفته وجود داشت. در نتایج این مطالعه بیان شده است که اطلاعات کمی در مورد خطر خودکشی افراد با اختلال شخصیت خودشیفته وجود دارد.(پامپیلی5 وهمکاران2004)

مطالعه اولدهام6(2006) که آزمودنی‌های دوقطبی دارای سابقه اقدام به خودکشی را با آن‌هایی که فاقد چنین سابقه‌ای هستند، مقایسه کرده است، نشان می‌دهد که آزمودنی‌های دارای سابقه اقدام به خودکشی، سرگذشت‌های افسردگی بیشتری تجربه کرده‌اند و به خاطر داشتن افکار خودکشی، افسردگی تعامل بیشتری با آن‌ها داشته است.

___________________________________
1-Conrad
2-Rimmer

3-Gil
4-Apter
5-pompili&et al
6-Oldham
او بیان می کند که حدود 60 تا 70 درصد بیماران اختلال شخصیت مرزی اقدام به خودکشی کرده‌اند و اقدام به خودکش‌های ناموفق، بسیار بیشتر از خودکشی‌های کامل در بیماران اختلال شخصیت مرزی است. برآورد خطر خودکشی برای بیماران دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی در طول زندگی 5 درصد است. با این وجود این برآورد ممکن است پایین باشد، چرا که این بیماران، میزان بالایی از رفتارهای پرخطر دارند و این مشکل است که خودکشی از مرگ اتفاقی در آن‌ها متمایز گردد. به نظر او برآورد می‌شود که اختلالات شخصیت در بیش از 30 درصد افرادی که به علت خودکشی مرده‌اند، وجود داشته باشد و این امر برای افرادی که اقدام به خودکشی کرد‌ه‌اند، 40 درصد، و برای بیماران سرپایی روان‌پزشکی که با خودکشی مرده‌اند، 50 درصد ذکر شده است.
در مطالعات همه‌گیرشناسی، اوکیوندو1 (2000) دریافتند که 29 درصد بیماران دوقطبی اقرار کرده‌اند که حداقل یک بار در طول زندگی‌شان اقدام به خودکشی کرده‌اند. آن‌ها بیان می‌کنند که اقدام به خودکشی و افکار خودکشی در اختلال دوقطبی با وجود بیماری روانی، سوء مصرف مواد، مانیا، ملال، سابقه فامیلی خودکشی سخت و جنسیت زنانه مرتبط بوده‌اند، اگر چه همه مطالعات این یافته‌ها را تایید نمی‌کنند.
آگیوس2 (2012)در مطالعه خود بیان می‌کنند که همبودی اختلال دوقطبی و اختلال شخصیت مرزی کم و ناچیز نشان داده شده‌ است، اما بیماران گروه قابل تشخیص در پژوهش ما 64/5 درصد، بیماران دوقطبی و 66/14 درصد بیماران مرزی هستند و انتخاب روش‌های خطرناکی مثلغ خودسوزی، دارآویختگی و مسمومیت، بالاترین درصد مرگ و میر را به دنبال داشته‌اند و روش‌های دیگر مثل؛ سموم و تریاک، غرق شدگی، سقوط از بلندی، برق گرفتگی و شلیک با اسلحه گرم در مراتب بعدی است.
در مطالعه کالبدشکافی روان‌شناختی در فنلاند، مارتونن (1994) برآورد کرده‌اند که 17 درصد از نوجوانان سنین 13 تا 19 سال که به وسیله خودکشی مرده‌اند، معیار اختلال رفتار یا شخصیت ضداجتماعی داشته‌اند.
____________________________________
1- Oquendo
2-Agius

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-Martonet

پامپیلی1 و همکاران(2004) در پژوهش خود ذکر می کند که ویژگی خودشیفتگی در شخصیت مرزی با گسترش خطر خودکشی همراه بود .
هم چنین رابین2 دریافت که 11 درصد گروه 94 نفری جامعه‌ستیز، اقدام به خودکشی کرده‌اند.
لنانابوکو3 بیان می‌کند که در همه‌گیرشناختی مطالعه ایالت کاتچمنت، 29 درصد از بیماران دوقطبی در جمعیت عمومی، حداقل یک اقدام به خودکشی در طی زندگی شان داشته‌اند. در نمونه‌های کلینیکی، 25 تا 65 درصد بیماران دارای اختلال دوقطبی، حداقل یک اقدام به خودکشی در طی زندگی‌شان گزارش کرده‌اند و 10 تا 19 درصد از آن‌ها بر اثر خودکشی مرده‌اند. به نقل از این پژوهشگر، یک مرور بر پایه شش مطالعه مستقل، شیوع اقدام به خودکشی در طول زندگی برای اختلال دوقطبی نوع I را 17 درصد(دامنه 18 -10 درصد) و برای اختلال دوقطبی نوع II، 24 درصد (دامنه 56-18 درصد) گزارش کرده‌اند. اگر چه در سه پژوهش مذکور، اختلال دوقطبی نوع I با فراوانی بیشتری مرتبط به اقدام به خودکشی بود..
برزنوسکوف4(2012) در مقاله خود بیان می‌کند که تحلیل ویژگی‌های کلینیکی 230 بیمار بستری با افسردگی مهاد عودکننده به وسیله بالیک5 و (1990) دریافت که تشخیص اختلال دوقطبی نوع II، به طور معناداری در بین 67 بیماراقدام به خودکشی بیشتربود(19 درصد)، نسبت به 163بیماری که اقدام به خودکشی نکرده بودند(9 درصد).
طبق یکی از پژوهش‌ها، اختلالات خلقی دو قطبی(BD)، 9/18٪ خطر اقدام به خودکشی با عامل‌های بیشمار شرکت‌کننده را به همراه دارد(کیلبان6 ، 2009).
سومینن 7(1996), دریافتند که 78 درصد اقدام کنندگان به خودکشی، مبتلا به افسردگی بودند
دانر8 (1976) ، گزارش کرده‌اند که 3 درصد بیمارن غیردوقطبی، 6 درصد از 68 بیمار دوقطبی I و 18 درصد از 22 بیمار دو قطبی نوع II با خودکشی در طی 9-1 سال پی‌گیری مطالعه مرده اند و ثابت شده است که افسردگی مهاد به خوبی با اختلالات اضطرابی سوء مصرف مواد، اختلالات شخصیت و بیماری جدی همبودی نشان می‌دهد.
___________________________________
1-Pompili&et al
2-Rabin
3-Lena Nabuco
4-Berznoscakova
5-Bulik
6-Kibane
7-Sominen
8-Danner
تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور
از دو نوع اختلال خلقی جدی، افسردگی اساسی بسیار ش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *