مهر ۵, ۱۳۹۹

فایل جدید : دانلود پایان نامه ارشد درمورد بزرگسالان، فضاهای باز، فضاهای داخلی، محدودیت ها

غ جادویی پر از عجایب، مخفیانه وامن. مکانی برای تفرج و تماشای بی پایان انسانها و محیط پیرامون شان که در تأثیر پذیری متقابلند. کودکان از جایی که در آن قرار می گیرند و رنگ ها ،نور،بو ها و همه ی جرئیات محیطی که در آن به سر می برند ،تأثیر می گیرند.
کودکان به سبب محدودیت های جسمی و روانی خود در قیاس با بزرگسالان ، تأثیر پذیری بیشتر و عمیق تری داشته و در عوض، تأثیر گذاری کمتری بر محیط دارند و به این ترتیب بیش از بزرگسالان بالاجبار تابع شرایط محیطی اند.
کودکان حساس ترین و تأثیر پذیرترین گروه سنی جامعه را تشکیل می دهند و در حساس ترین و مهمترین سال های زندگی شان یعنی زمانی که پایه های رشد شخصیتی- ذهنی- جسمی و اجتماعی آنها شکل می گیرد تا زمانی که وارد شهر می شوند نیازمند این هستند تا زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند و این امر مستلزم فراهم بودن فضایی کودکانه و صمیمانه است. فضایی به دور از هیاهوی دنیای بزرگتر، دنیای پر از شادی با رنگ های زیبا که در آن کودک فرصت بیان افکار تازه و پرورش و رشد استعداد هایش را داشته باشد، فضایی که زمینه ای مناسب برای خلاقیت کودکان فراهم آورد.
فضای کودکانه،فضایی است به دور از هیاهوی دنیای بزرگتر، دنیای پر از شادی با رنگ های زیبا که در آن کودک فرصت بیان افکار تازه و پرورش و رشد استعداد هایش را دارد،فضایی که زمینه ای مناسب برای خلاقیت کودکان فراهم می  آورد.
فضاهایی با رنگهای شاد و روشن و گاهی رنگهایی با فرمهای نامشخص مثل حالتی که در نقاشی با آبرنگ پدیدمی آید) موضوعات رویائی و خیالانگیز را القا میکند .همچنان که  برای کودکانی با سن بالاتر از رنگهایی ملایم با مرزهای مشخص، جزئیات بیشتر در بنا و انحناهای نرم در طراحی فضا میتوان استفاده کرد.
لازم است که دنیای صنعتی و پرسروصدای ما با ایده آل های کودک سالم و عناصر تشکیل دهنده فضای زندگی او آشتی کند. تلاش برای مناسب کردن کردن فضا باید برای همه در اولویت قرار گیرد.
۳-۵- فضاهای مهد کودک
۳-۵-۱- محیطی که برای کودکان طراحی می کنیم
الف ) فضاهای طبیعی
مانند درخت و آب و موجودات زنده که اساسی ترین و مهمترین فضا را برای کودکان تشکیل می دهد.
ب) فضاهای باز
فضاهای گسترده ای که بچه ها بتوانند به اندازه دلخواه در آن بدوند و انرژی های درونیشان را تخلیه کنند.
پ) فضاهای راه ها
راه ها و جاده ها قبل از حضور ماشین، زمین اصلی بازی بچه ها بوده است . راه هایی هستند که بچه ها در آن همدیگر را ملاقات میکنند و شبکه ای است که فضاهای متنوع را به هم وصل می کند.
ت) فضاهایی برای ماجرا جویی
اینها فضاهایی هستند پر از پیچیدگی، که قوه تجسم و تخیلی کودکان بواسطه بودن در این فضاها تقویت می شود
س) فضاهای بازی
فضاهایی هستند که بازی در آنها که اهمیت می یابد. این قبیل فضاها به عنوان زمین های بازی شناخته شده است. (بلتسینگ، گونتر، ۱۳۸۶).
۳-۵-۲- زندگی های رنگی

متن کامل در سایت    40y.ir

رنگ ها در شخصیت انسان ها،بخصوص کودکان تأثیر بسزایی داشته، باعث ایجاد تجربه های هیجانی از قبیل شادی، خنده،غم، اندوه، آرامش، تحریک پذیری، سکون و هیجان می شود. در کودکان این خصیصه شدت می یابد، آنان به سبب روح پاک و بی آلایش و شاد و پر طراوت خویش رنگ های زنده و مرکب که در ترکیبی مناسب با هم قرار گرفته باشند را ترجیح می دهند این موضوعی است که در طراحی و تزئین و رنگ آمیزی فضاهای داخلی و ترکیبات مناسب رنگی فضاهای طبیعی بایدمورد توجه قرار گیرد (بهروزفر ،۱۳۸۰،۸۵).
الف) تأثیر رنگ ها
الف) سبز و آبی در محیط هایی کاربرد دارند که نیاز به سکون و آرامش هست
ب) رنگ های گرم مانند قرمز، نارنجی، زرد و… موجب احساس کند