مرداد ۲۰, ۱۳۹۹

منابع و ماخذ مقاله توجیه اقتصادی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خصوصی با نهاد هنری نیز رابطه ای دوگانه دارد، از یکسو امکان طرح بخش گسترده ای از ظرفیت هنری کشور که هم اکنون بصورت خودخواسته ویا اجباری از حضور در صداوسیما محرومند، جذابیت وتوانمندی هنری این رسانه را به شدت افزایش می دهد، اما از سویی دیگر به دلیل عدم توجیه اقتصادی پرداختن به هنر فاخر تلویزیون خصوصی، امکان حمایت مالی از هنر فاخر نظیر حمایتهای صداوسیما را دارا نبوده و ناگزیر به صرف نظر کردن از تولید آثار هنری فاخر می باشد.
نهاد خرده فرهنگها یکی از مزیتهای اصلی تلویزیون خصوصی می باشد، چرا که این نهاد به دلیل عدم دارا بودن جایگاه حداقلی خود در صداوسیما هم ظرفیت بالایی برای تولید محتوا در اختیار تلویزیون خصوصی قرار می دهد، هم بازار گسترده ای از مخاطب را برای این رسانه بهمراه دارد، همچنین تمایل بسیاری از خرده فرهنگها برای حضور در رسانه فرصت درآمدزایی برای تلویزیون خصوصی وجلب حمایت مالی از خرده فرهنگها نظیر اقوام، اقلیتها و احزاب را به وجود می آورد.
3-6-4- روابط متقابل رسانه خدمت عمومی با حوزه های تاثیرگذار
در نظام رادیو تلویزیون خدمت عمومی، به دلیل استفاده این رسانه از بودجه عمومی و متعلق به جامعه، مخاطب انتظارات و توقعات متفاوتی از رسانه خدمت عمومی در مقایسه با رسانه خصوصی و یا حتی دولتی دارد همچنین حاکم بودن اصل تکثر بر رسانه خدمت عمومی انتظار خرده فرهنگ ها برای انتقال صدا و پیامشان به جامعه از طریق رسانه و دسترسی به آن را افزایش می دهد و قدرت سیاسی نیز بر رعایت مصالح توسط رسانه عمومی تاکید می کند
نگاره 18 مدل روابط متقابل رادیو تلویزیون خدمت عمومی با حوزه های تاثیرگذار
توضیح:رنگ آبی به معنای ارتباط مثبت وهم افزا، رنگ قرمز به معنای رابطه منفی ورنگ زرد به معنای رابطه دوگانه ( دربخشهایی مثبت ودر بخشهایی منفی)
رابطه رادیو تلویزیون خدمت عمومی( صداوسیمای اصلاح شده) با حوزه های مختلف نیزدر اکثر موارد شبیه رادیو تلویزیون خصوصی است.رادیو تلویزیون خدمت عمومی به دلیل پرهیز از تبدیل شدن به تریبون قدرت حاکم وهمچنین جنبه نظارتی آن نسبت به حاکمیت وخصوصیت عدالت گرایی آن در پوشش خرده فرهنگها واقلیتهای سیاسی وفرهنگی رابطه مناسبی با حوزه قدرت سیاسی حاکم ندارد.
اما در حوزه امنیتی پایدار این رسانه به دلیل حاکم بودن دفاع از منافع ملی وامنیت ملی بر اصول فعالیت آن بیشترین همگرایی را با گفتمان امنیت پایدار نسبت به شبکه های خصوصی و صداوسیمای فعلی دارد.
برخلاف شبکه های خصوصی رادیو تلویزیون خدمت عمومی به دلیل کاهش رویکرد تجاری آن نسبت به صداوسیمای فعلی واتکای بیشتر به بودجه دولتی، با حوزه اقتصاد رابطه مناسبی ندارد اما رابطه آن با حوزه ایدئولوژیک و هنر، به دلیل ترجیحات ذاتی آن، مناسبتر از رادیو تلویزیون خصوصی وصداوسیمای فعلی می باشد.
در حوزه نیاز مخاطب نیز، به دلیل محدودیتهای رادیو تلویزیون خدمت عمومی در هنرعامه پسند و ارضای نیازهای مخاطب مشابه محدودیتهای فعلی صداوسیما این رسانه در مقایسه با صداوسیما فعلی موفق تر و درمقایسه با شبکه های خصوصی از موفقیت کمتری برخوردار است.
رابطه رادیو تلویزیون خدمت عمومی با خرده فرهنگها نیز بسیار گسترده وکارآمد و فارغ از محدودیتهای سیاسی صداوسیمای فعلی ومحدودیتهای اقتصادی شبکه های خصوصی می باشد.

 
 
7-4- مدل تلفیقی نظام رسانه ای
بر اساس مدل تجمیعی چهار مدل فوق با یکدیگر، مدل تلفیقی نظام رسانه ای وتاثیرات متقابل آن برحوزه ها بدست می آید.
توضیح آنکه در مدل فوق، فلش قرمز به معنای ارتباط منفی دو حوزه، فلش نقطه چین به معنای ارتباط مثبت و فلش خط چین به معنای ارتباط دوگانه(در بخشهای مثبت ودر بخشهایی منفی ) می باشد.
نگاره 19 مدل تلفیقی نظام رسانه ای

فصل پنجم پیشنهادات تحقیق