کسب درآمد از اینترنت :کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد از اینترنت :کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد از اینترنت کار اینترنتی در منزل درآمد روزانه تا ۰۰۰’۵۰۰ تومان! کاملا واقعی  حتما توضیحات را کامل و بادقت بخوانید… ما نمی خواهیم مبالغ نجومی و غیر قابل باور را بعنوان درآمد در روز عنوان کنیم! با این روش ۵۰۰ هزار تومان در روز درآمدی شدنی و عملی …

پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم در مرحله کشف جرم

پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم در مرحله کشف جرم

حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از احتمال از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بزه …

پایان نامه درباره حقوق متهم/دادرسی عادلانه‌

پایان نامه درباره حقوق متهم/دادرسی عادلانه‌

دادرسی عادلانه‌ دادرسی عادلانه اصطلاحی نام‌آشناست و در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان‌ اشاره شده است؛ به‌طوری که، حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های بنیادین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مواردی همچون بی‌طرفی دادگاه، استقلال دادگاه، تضمین‌های پیش از محاکمه‌ای (تحقیقات‌ پلیسی) و …

پایان نامه درباره حقوق متهم/فرض بی‌گناهی متهم

پایان نامه درباره حقوق متهم/فرض بی‌گناهی متهم

فرض بی‌گناهی فرض بی‌گناهی یکی از اصول مسلم در همهء نظام‌های حقوقی است و شاید بتوان‌ آن را فصل مشترک همهء نظام‌های حقوقی دانست.از منظر تاریخی،پذیرش فرض‌ بی‌گناهی منحصر به نظام‌های حقوقی مدرن نیست،بلکه در روزگاران معاصر نیز نظام‌های حقوقی به آن توجه جدی داشته‌اند؛هرچند استثناءها و فرض‌های قانونی‌ خلاف …

پایان نامه درباره حقوق متهم/حقوق دفاعی متهم

پایان نامه درباره حقوق متهم/حقوق دفاعی متهم

تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری از یک منظر می‌توان حق‌ها را به حق‌های رویه‌ای و ماهوی تقسیم کرد.حق‌های‌ ماهوی همان حق‌های مندرج در نظام‌های حقوقی‌اند که به خودی خود متضمن ارزش‌ برای صاحب حق بوده و تحت حمایت قانونی قرار دارند.در مقابل،حق‌های رویه‌ای‌ آنهایی‌اند که در …

پایان نامه حقوق متهم/تقسیم‌بندی هوفلدی از حق

پایان نامه حقوق متهم/تقسیم‌بندی هوفلدی از حق

تقسیم‌بندی هوفلدی از حق هوفلد[1]حقوق‌دان امریکایی به مفهوم حق در معنای دوم موشکافانه نگریسته و معناهای‌ متعدد آن را بررسی کرده است. از منظر هوفلد، واژهء حق می‌تواند چهار معنای مختلف‌ زیر را داشته باشد: مطالبه، آزادی، قدرت(اختیار) و مصونیت. حق در معنای مطالبه‌[2]در پیوند با تکلیف متقابل است؛بدین معنا …

پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی

پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی

مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی حقوق متهم در نظام قانون‌گذاری اسلامی که برمبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایه‌ریزی شده، عبارت است از: مجموع احکام و اصول شرعی از ناحیه‌ی شارع مقدس که مفسده‌ای را از کسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب مجازات …

پایان نامه درباره حقوق متهم/منابع حقوق متهم

پایان نامه درباره حقوق متهم/منابع حقوق متهم

منابع حقوق متهم منابع حقوق متهم را می‌توان به منابع داخلی و بین‌المللی تقسیم کرد: بند اول: منابع بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی از تفکرات حقوقی، سیاسی و فلسفی حقوقدانان، فلاسفه و متفکران راجع به حقوق بشر در طول قرون متمادی است شقاوت‌های نازیسم و فاشیسم در طول جنگ …

پایان نامه درباره حقوق متهم/حقوق متهم

پایان نامه درباره حقوق متهم/حقوق متهم

حقوق متهم حقوق از جمله مفاهیم اعتباری است لذا تعریف آن دشوار به نظر می‌رسد و علت به تفاوت جهان‌بینی‌ها و نظام‌های سیاسی، حکومتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد.[1] برخی حقوقدانان حق را نفع یا امتیازی می‌دانند که قوانین یک نظام حقوقی خاص به فرد اعطا می‌کند. هم‌چنین حقوق …

پایان نامه درباره حقوق متهم/مفهوم شناسی حقوق متهم

پایان نامه درباره حقوق متهم/مفهوم شناسی حقوق متهم

مفهوم شناسی  حقوق متهم مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم قبل از تحلیل و بررسی اصطلاح حقوق متهم، شایسته است در معنای لغوی و اصطلاحی عناصر آن تأمل شود؛ بدین منظور، نخست به تحلیل مفهوم هر یک از عناصر آن و سپس به تعریف مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی می‌پردازیم. …

پایان نامه حقوق متهم/اصل علنی بودن دادرسی

پایان نامه حقوق متهم/اصل علنی بودن دادرسی

اصل علنی بودن دادرسی: ماده 352- « محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمات را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده ی دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می کند: الف- امور خانوادگی …

پایان نامه درباره حقوق متهم/اصل وحدت قاضی

پایان نامه درباره حقوق متهم/اصل وحدت قاضی

اصل وحدت قاضی در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رأی، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد، جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به …

پایان نامه درباره حقوق متهم/سیستم دادرسی اسلامی

پایان نامه درباره حقوق متهم/سیستم دادرسی اسلامی

سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی در مقایسه میان مختصات مهم دادرسی اسلامی با سیستم‌هایی که از آنها نام برده شد، در قواعد و مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی، تفاوت آنچنانی وجود ندارد، زیرا اولین قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1290 ه.ش در …

پایان نامه حقوق متهم/معایب سیستم دادرسی تفتیشی

پایان نامه حقوق متهم/معایب سیستم دادرسی تفتیشی

معایب سیستم دادرسی تفتیشی 1-مهمترین ایراد این سیستم غیرترافعی بودن دادرسی است، زیرا حقوق و آزادی‌های فردی در همه مراحل از متهمین سلب می‌شود.، یعنی آن حقوق و آزادی‌هایی که افراد باید در دفاع از اتهام داشته باشند، در این سیستم تا حدود زیادی از بین می‌رود و تحت الشعاع …

پایان نامه درباره حقوق متهم/معایب سیستم دادرسی اتهامی

پایان نامه درباره حقوق متهم/معایب سیستم دادرسی اتهامی

معایب سیستم دادرسی اتهامی 1-مبتنی‌ کردن تعقیب بر شکایت شاکی از عیوب مهمی است که این سیستم دارد. زیرا در بسیاری از موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی …