پایان نامه امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران

تأسیس 1307دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشکده مهندسی عمرانپایان نامه کارشناسی ارشدعمران – راه و ترابریامکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایراناستاد... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی عملکرد پل‌های بتنی با مقطع باکس پس‌کشیده تحت اثر بارهای ناشی از انفجار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمرانگرایش زلزله عنوان:بررسی عملکرد پل‌های بتنی با مقطع باکس پس‌کشیده تحت اثر بارهای ناشی از انفجار  استاد راهنما:دکتر محمودرضا شیراوند پائیز... متن کامل

Read More

پایان نامه تعیین سطح عملکرد قاب های خمشی طرح شده به روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد -PBPD- تحت اثر زلزله با …

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته مهندسی عمران گرایش زلزلهموضوع:تعیین سطح عملکرد قاب های خمشی طرح شده به روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد -PBPD- تحت اثر زلزله با سطوح... متن کامل

Read More

پایان نامه تقویت و مقاوم¬سازی سازه¬های موجود در برابر خرابی پیشرونده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته عمران-گرایش زلزله تقویت و مقاوم­سازی سازه­های موجود در برابر خرابی پیشرونده استاد راهنما:دکتر غلامرضا عبدا… زاده  استاد... متن کامل

Read More

پایان نامه توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان¬های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک

پایان‌نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشددر رشته­ی مهندسی عمران گرایش زلزلهتوزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان­های فولادی با میراگر ویسکوالاستیکاستاد راهنما:دکتر غلامرضا... متن کامل

Read More

پایان نامه مطالعه عملکرد لرزه¬ای قاب¬های خمشی بتن مسلح دارای طبقه نرم و تاثیر آن در شکست¬های میان طبقه¬ای سازه¬های …

دانشکده مهندسی آب و محیط زیست – پردیس فنی و مهندسی عباسپور پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله  عنوان مطالعه پیرامون عملکرد لرزه­ای قاب­های خمشی بتن... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف شیشه

دانشگاه صنعتی اصفهاندانشکده مهندسی عمرانبررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف شیشهThe effect of fiber and pozzolanic materials on the mechanical properties of glass fiber reinforced... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی فروپاشی پیش¬رونده¬ی پل¬های خرپائی

پایان­ نامه مقطع­ کارشناسی­ ارشدرشته: عمرانعنوان/موضوع :    بررسی فروپاشی پیش­رونده­ی پل­های خرپائیاستاد راهنما :  پروفسور غلامرضا قدرتی امیریاستاد مشاور : –(زمستان 93) تکه هایی از... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی نسبت¬های شکل پذیری در روش طراحی بر اساس عملکرد در قیاس با روش¬های تجویزی در قاب¬های …

بررسی نسبت¬های شکل پذیری در روش طراحی بر اساس عملکرد در قیاس با روش¬های تجویزی در قاب¬های ساده فلزی بهمراه مهاربند هم¬محور پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته مهندسی... متن کامل

Read More

پایان نامه بررسی اتصالات خمشی بر پایه سختی متغیر در سازه های فولادی

موضوع :بررسی اتصالات خمشی بر پایه سختی متغیر در سازه های فولادیاستاد راهنما:دکتر مرتضی نقی پور استاد مشاور:دکتر مرتضی اسکندری قادی   تابستان 1393تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان... متن کامل

Read More