جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری -کلاهبرداری در امور ثبت اسناد و املاک و قانون جامع کاداستر

  در این مبحث جرایم ثبتی در حکم‌ کلاهبرداری و تأثیر اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از آنها را در شش گفتار به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم که به ترتیب در همین صفحات به درج آن اهتمام می‌شود: گفتاراول : تقاضای ثبت ملک غیر و مالک جلوه دادن …

تاثیر تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی در مرحله اجرا-پایان نامه حقوق

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند اول : تعاریف معامله الف)  معنای اعم «معامله به معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد. بنابراین عقد صدقه ( ماده ٨٠٧ ق.م.) معامله نیست. ولی غصب و عمل …

دانلود پایان نامه بررسی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی در …

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند اول : معاملات با حق استرداد    معامله با حق استرداد یک تأسیس حقوقی جدیدی در حقوق ما می باشد که با وضع مواد 33 و 34 ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 تولد یافت. معامله …

پایان نامه حقوق:تعیین تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی در مرحله …

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :     بند دوم : تعریف معاملات وثیقه ای همانطور که قبلاً اشاره شد، وثیقه در لغت به معنی «استوار»،«آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. و در اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است …

تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی در مرحله اجرا-پایان نامه ارشد

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   گفتار دوم : انواع وثیقه وثیقه نیز مانند رهن دارای انواع مختلف است؛ ذیلاً به برخی از مواردی که دارای کاربرد و شهرت بیشتری هستند اشاره می نمائیم. بند اول : وثیقه دینی وثیقه دینی همان …

بررسی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی در مرحله اجرا-دانلود پایان نامه

  موضوع :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت پایان نامه ارشد :   بند پنجم : وثیقه اجرای تعهد «تمام یا بخشی از دارایی متعهد است که به خاطر اجرای تعهدات او، از طریق قرارداد یا تصمیم دادگاه و یا به حکم قانون مقیّد گردیده باشد؛ این تعریف به …

پایان نامه با کلید واژه قانون ثبت اسناد

آورد.صرفنظر از قانون مدنی که مرکز ثقل همه مباحث راجع به اشتباه در حقوق ما می‌باشد، در ایران قانون مستقلی درخصوص اشتباه در معاملات به تصویب نرسیده ‌است. البته لایحهای راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوّب 5/10/33 وجود دارد. در ماده یک این لایحه آمده ‌است اشتباهات …

امضای الکترونیکی در اسناد/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

امضای الکترونیکی در اسناد و مقررات بین المللی بحث امضای الکترونیکی در سطح بین المللی نخستین بار در ماده 7 قانون نمونه انسیترال درباره تجارت الکترونیکی به سال 1996 مطرح  گردید. در این ماده امضای واجد شرایط الکترونیکی دارای همان آثار و ارزش اثباتی شناخته شده که امضای سنتی داراست. …

جایگاه امضا در ثبت اسناد/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسناد از آنجایی که امضا در تنظیم و ثبت اسناد دارای اهمیت زیادی است لذا ثبت سند یا قرارداد باید در معاملات و مبادلات الکترونیکی جهت تامین حقوق و منافع طرفین مورد توجه ویژه قرارگیرد. سابقه تاریخی سند در ثبت اسناد در ایران به …

پایان نامه کاداستر و جرایم ثبتی/:جرایم ثبتی املاک خاصّ

جرایم ثبتی اسناد و املاک خاصّ با بررسی مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد‌ و املاک، به چهار‌ جرم‌ ثبتی «اسناد و املاک» خاص برمی‌خوریم کـه آنـها را در چهار گفتار به شرح ذیل مورد بحث قرار می‌دهیم. ـ گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک به …

پایان نامه جرایم ثبتی/:جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی

جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی) مـطابق مـاده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310: «هر یک از مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عـامداً یـکی از جـرمهای ذیل را مرتکب …

پایان نامه درمورد جایگاه سند/:تعارض بین املاک ثبت شده

تعارض بین املاک ثبت شده صور مختلفه تعارض بین املاک ثبت شده به این شرح است: یک ملک کلاً یا بعضاً تحت دو پلاک دو بار تقاضای ثبت شده باشد؛ در این قبیل موارد پس از رسیدگی‌های مقدماتی وسیله ثبت محل هیئت‏ نظارت مجاز به رسیدگی و اظهارنظر و صدور …

پایان نامه درمورد جایگاه سند/:تعارض اسناد با اسناد

تعارض اسناد با اسناد توجه به چند نکته در خصوص تعارض اسناد با یکدیگر و به طور کلی در مباحث تعارض ادله ضروری است: یکی آنکه، زمانی دو یا چند سند قابل تعارض با هم می‌باشند، که به اصالت آنها تعرض نشده باشد و یا در صورت تعارض، اصالت آنها …

پایان نامه جایگاه سند/:اسناد عادی در حکم اسناد رسمی

اسناد عادی در حکم اسناد رسمی ماده ۱۲۹۱ ق.م می‌گوید: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: الف: «اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید…». بنابراین اگر …

پایان نامه درمورد جایگاه سند/:اعتبار اسناد رسمی

اعتبار اسناد رسمی مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد رسمی برای معتبر بودن اسناد رسمی شرایطی لازم است که عبارتند از: ۱- تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی؛ ۲- ذیصلاح بودن مأمور رسمی در تنظیم سند؛ ۳- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند (رعایت قوانین شکلی راجع به سند)؛ ۴- مخالف نبودن …